Zarejestruj    Zaloguj    Dział    Szukaj    FAQ

Strona główna forum » Eksploracja » Kopalnie » Kopalnie węgla kamiennego
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 136 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Następna strona
Autor Wiadomość
 Post Napisane: 6 mar 2013, o 21:56 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 maja 2012, o 19:13
Posty: 9
Lokalizacja: Libiąż
Imię: Kuba
Jako, że to mój pierwszy post witam i zapraszam do tematu;]

Zakład Górniczy "Janina" - Libiąż

1. Na początek kilka słów o historii oraz krótka charakterystyka zakładu :)

HISTORIA

Na początku XX wieku w Zagłębiu Krakowskim nastąpiło znaczne ożywienie w przemyśle wydobywczym. Po wykonaniu w latach 1901-1904 odwiertów w okolicach Libiąża – przystąpiono do budowy kopalni.
Prace zakończono w 1907 roku. Wkrótce pierwsze tony węgla wyjechały na powierzchnię. Od tego momentu rozpoczęła się działalność wydobywcza kopalni Janina, która swą nazwę wzięła od imienia córki francuskiego współzałożyciela, Aleksego Barteta.
W latach 1912-1918 wydobycie prowadzono dwoma szybami, dochodzącymi do poziomu 300 m. Poziom wydobycia przekraczał nieznacznie 100 tys. ton. W okresie I wojny światowej produkcja przebiegała bez zakłóceń, a dzialalność była nadzorowana przez wojsko. Ośmiogodzinny dzień pracy na dole wprowadzono w 1921 roku. Początkowo wszystkie roboty wykonywano ręcznie, przy użyciu najprostszych narzędzi. Lokomotywy spalinowe pojawiły się na dole dopiero w 1922 roku, zaś pierwszy elektrowóz – w 1930 roku.
W latach 30-tych w kopalni pracowało około 800 osób a płace i warunki socjalne pozostawiały również wiele do życzenia, stąd też dochodziło do strajków – najdłuższy, sześciotygodniowy, zorganizowano w 1936 roku. Pierwszą łaźnię dla górników wybudowano w 1938 roku.

Lata II wojny to praca pod nadzorem okupanta i akcje sabotażowe mające na celu ograniczenie wydobycia, które w tym okresie kształtowało się na poziomie 300-400 tys. ton rocznie.
Po wyzwoleniu, w lutym 1945 roku wznowiono bez przeszkód pracę w kopalni, ponieważ wycofujący się okupant nie zdążył wysadzić ani zatopić zakładu. Kopalnia stała się własnością państwa i z roku na rok systematycznie zwiększała wydobycie. W 1961 roku rozpoczęto drążenie szybu Janina III, w 1963 roku – szybu Południowego, zaś w 1964 – Zachodniego. W tym czasie wybudowano także nową cechownię, Dom Kultury, Dom Górnika i bloki mieszkalne przy ul. Urzędniczej. W 1962 roku wprowadzono do eksploatacji pierwszy kombajn węglowy KWB-2.
Wydobycie rzędu miliona ton węgla na rok osiągnięto dokładnie na 60-lecie istnienia kopalni, co zostało przedstawione przez ówczesne kierownictwo jako czyn produkcyjny załogi dla uczczenia jubileuszu. Na przełomie lat 60. i 70. wydobycie roczne wzrosło do 1,8 mln ton. Zwiększył się też stan zatrudnienia do 4 tys. pracowników. W tym okresie oddano do użytku zakład przeróbczy, lampownię, urządzenia drobnej sprzedaży, osadniki wód dołowych i laboratorium. Do dyspozycji brygad dołowych było wówczas dziewięć kombajnów ścianowych oraz trzy chodnikowe.
W 1972 roku kopalnia wzbogaciła się o kolejne dwa kombajny, wybudowano łaźnie wraz z pomostami komunikacyjnymi do szybów oraz ukończono budowę krytej pływalni. Następne lata tej dekady to systematyczny wzrost wydobycia – kolejny próg rocznej produkcji (2 mln ton) przekroczono w 1973 roku. Wydarzeniem 1974 roku było oddanie do ruchu Kopalni Płytkiej Janina II o wydobyciu 2 tys. ton na dobę. W następstwie tego, w 1978 roku, udało się przekroczyć kolejny próg – 3 mln ton węgla. Schyłek dekady, to następne inwestycje w sferze produkcyjnej i socjalnej: oddanie szybu Janina IV, rozbudowa ciepłowni zakładowej, budowa hoteli pracowniczych i bloków na osiedlu Flagówka, oddanie do użytku stołówki na 1200 miejsc, budowa ośrodka rekreacyjnego w Zatorze.
Na przełomie sierpnia i września 1980 roku w kopalni wybuchł strajk – załoga przyłączyła się do ogólnokrajowego robotniczego protestu, który wymusił zmiany kadrowe w kierownictwie zakładu, a zakończył się po podpisaniu porozumienia w jastrzębskiej kopalni Manifest Lipcowy. Dla upamiętnienia protestu wmurowano tablicę pamiątkową w budynku cechowni, którą poświęcił kardynał Franciszek Macharski w grudniu 1981 roku. Lata 1982-1989 to okres stabilnego wydobycia, utrzymującego się na poziomie 3,5 mln ton rocznie. Z inwestycji oddanych do eksploatacji w tym okresie warto wymienić szyb materiałowo-wentylacyjny Janina V na Ruchu II oraz osadnik wód dołowych.1 stycznia 1990 roku kopalnia uzyskała osobowość prawną.
Pierwszym dyrektorem, wyłonionym w drodze konkursu, został Stanisław Deja. Początek lat 90. to gruntowna restrukturyzacja zakładu, czego skutkiem było obniżenie zatrudnienia na powierzchni o około 1000 osób oraz powstanie nowych podmiotów gospodarczych, świadczących usługi na rzecz kopalni. W kolejnych latach stale spadało zatrudnienie i zmniejszało się wydobycie. Pomimo tego Janina należała do czołówki krajowej pod względem wyników ekonomicznych i postępu prac restrukturyzacyjnych.
W 1993 roku zakład został włączony do Nadwiślańskiej Spółki Węgłowej SA w Tychach. W pierwszej połowie lat 90. kontynuowano modernizację. Zrealizowano kilka kluczowych inwestycji, z których najważniejsze to płuczka cieczy ciężkiej wraz z urządzeniami obiegu wodno-mułowego na Janinie II (1992) oraz Zakład Kompleksowego Wzbogacania i Odsiarczania Miału na Janinie I (1994). W 1993 roku zaczęto drążyć upadową wydobywczą (Janeczkę), którą ukończono w kwietniu 1996 roku. Celem inwestycji było obniżenie kosztów wydobycia poprzez likwidację przewozu dołowego oraz odciążenie szybów. Kontynuacją zadania jest oddany w 2003 roku do eksploatacji awaryjny zrzut urobku.
1 lutego 2003 roku Janinę włączono do Kompanii Węglowej SA jako jeden z 23 zakładów tej spółki. W tym też roku zakończono eksploatację na Ruchu II i rozpoczęto proces jej likwidacji.

Jeszcze w 2002 roku w Nadwiślańskiej Spółce Węglowej SA zrodziła się koncepcja przekazania KWK Janina do Grupy Kapitałowej PKE.
Dyskusje i działania z tym związane kontynuowano również w Kompanii Węglowej SA, w strukturach której Janina znalazła się w 2003 roku. Południowy Koncern Energetyczny SA, Kompania Węglowa SA i Zakład Górniczo-Energetyczny Sobieski Jaworzno III Sp. z o.o. - w obecności wicepremiera Jerzego Hausnera - zakładają nowy podmiot gospodarczy - Zakład Górniczo-Energetyczny Janina Sp. z o.o. Powstał on dzięki staraniom wielu osób wywodzących się ze środowisk lokalnych i samorządowych, związków zawodowych oraz przychylności przedstawicieli rządu i parlamentu.
Rozpoczęcie wydobycia w strukturach nowej spółki datuje się na 1 kwietnia 2004 roku. Po ponad rocznej działalności 1 lipca 2005 roku w wyniku połączenia z ZGE Sobieski Jaworzno III Sp. z o.o. powstaje Południowy Koncern Węglowy S.A. Znalezienie się Janiny w strukturach PKW S.A. rokuje dobrą przyszłość i potwierdza słuszność obranej drogi.

CHARAKTERYSTYKA

Południowy Koncern Węglowy S.A. Zakład Górniczy Janina prowadzi działalność produkcyjną na obszarze górniczym o powierzchni 62,3 km2. Jest to typowy zakład jednoruchowy, gdzie proces wydobywczo-przeróbczy skumulowany jest w rejonie szybów „Janina”. Na południowy–zachód od szybów „Janina” znajduje się szyb „Zachodni”, który pełni funkcję szybu wentylacyjnego.
Ponadto w części północno-zachodniej obszaru górniczego znajdują się pozostałości po infrastrukturze Ruchu II (kopalnia „Janina” do lipca 2003 roku była zakładem dwuruchowym). Teren oraz obiekty tam zlokalizowane stanowią własność Kompanii Węglowej S.A. Wyrobiska dołowe na dawnym Ruchu II oraz upadowe wydobywcza i wentylacyjna łączące dół z powierzchnią zostały zaizolowane poprzez wykonanie tam na wlotach, wlot do szybu „Janina V” został zabezpieczony klapami stalowymi. Aktualnie trwa proces wypełniania wyrobisk dołowych i szybu „Janina V” wodą pochodzącą z dopływu naturalnego.
Roboty górnicze prowadzi się obecnie w obrębie pokładu 118, 119/2 i 201/1. W perspektywie przewiduje się objęcie eksploatacją także pokład 203/3, 203/4 i 207.
Eksploatowane obecnie pokłady połączone są z czynnymi szybami siecią wyrobisk o charakterze przecznic, przekopów i chodników.
Udostępnienie perspektywicznych pokładów wiąże się z koniecznością wykonania znacznego zakresu wyrobisk pochyłych i poziomych o charakterze kamiennym oraz pogłębieniem szybu Janina VI.
Mając na względzie warunki zalegania złoża, stan jego rozpoznania, rozbudowaną sieć nieciągłości tektonicznych, zagospodarowanie powierzchni oraz aspekty ekonomiczne szacuje się, że efektywna baza zasobowa zostanie znacząco zredukowana, niemniej zapewnia stabilne funkcjonowanie zakładu przy założonym poziomie wydobycia przez ok. 80 – 100 lat.
Spośród zagrożeń naturalnych w zakładzie występuje jedynie zagrożenie pożarowe (pokłady bardzo skłonne do samozapalenia - V grupa samozapalności) oraz zagrożenia wodne (roboty górnicze prowadzone w części złoża zaliczonej do I, II i sporadycznie III stopnia zagrożenia wodnego).


2. Widoki ogólne

Widok od strony miasta
Obrazek

Widok od strony Żarek
Obrazek

Widok od strony Moczydła
Obrazek

3. Szyby

Szyb III
Obrazek

Szyb II
Obrazek

Szyb IV
Obrazek

Obrazek

Szyb zachodni wentylacyjny
Obrazek

Obrazek

Obrazek

Szyb V (na Ruchu II, czyli troche poniżej)
Upadowa wydobywcza "Janeczka" oraz Szyb VI głębiony do poz.800

4. Inne

Hałda
Obrazek

Obrazek

Załadunek odpadów
Obrazek


"Janina" Ruch II (zlikwidowany w 2003)

1. Wstęp

W sierpniu 1999 r. odbyły się uroczyste obchody z okazji 25-lecia Ruchu II. Decyzja o budowie tej małej kopalni na obrzeżach Libiąża i Chełmka zapadła w roku 1971, pierwszą tonę węgla oficjalnie wydobyto 22 lipca roku 1974. W trakcie otwarcia wstęgę przecinał ówczesny minister górnictwa i energetyki Jan Mitręga. Bez węgla trudno byłoby otwierać kopalnie, dlatego ówczesne "czarne złoto" sprowadzono samochodami z "Janiny I" i ułożono na taśmociągach. W rzeczywistości pierwsze tony węgla wydobyto pól roku później.
Początkowo wydobywano na dobę niecałe 2 tys. ton. Warunki były fatalne, woda i błoto utrudniały prace górnikorn. Nikt nie chciał pracować tam z własnej woli. Na "Upadową" trafiali ludzie, którzy podpadli na Ruchu I. Nadeszły jednak czasy prosperity. "Janina II" w latach 1990-1999 realizowała prawie połowę planu wydobycia całej kopalni.
Na spotkaniu rocznicowym ówczesny szef "Janiny II" - Krzysztof Juda podkreślał, że zastosowanie nowoczesnych obudów, przenośników i maszyn sprawiło, że kopalnia stała się jedną z najnowocześniejszych i najtańszych w Polsce. Węgiel wydobywany na "Janinie II" bezpośrednio ze ściany, pomijając pośrednie środki transportu (przewóz dołowy i szyby), wędrował upadową wydobywczą na powierzchnie prosto do sortowni. Materiały i ludzie zjeżdżali nowoczesną wówczas podwieszaną kolejką do ścian i przodków
Na ręce ówczesnego dyrektora kopalni Antoniego Wiażewicza złożono prezenty i kwiaty. Pochodziły one od wiceburmistrza Jacka Latki i szefów zaprzyjaźnionych jednostek wojskowych z Chełmka i Oświęcimia. Pułkownik Mieczysław Magnowski podarował złoty pocisk artyleryjski z wygrawerowanym na te okoliczność napisem, natomiast pułkownik Zbigniew Piątek wręczył stylizowany na wojskowy ton zegar, zaznaczając przy tym, że nie wątpi, iż chronometr pieczołowicie będzie odmierzał czas dla "Janiny II" przez dalsze ćwierć wieku.
Nie mógł niestety wiedzieć, że za cztery lata kopalnia przestanie istnieć...


A tu coś dla bardziej zainteresowanych :)
Walka o Ruch II

2. Widoki ogólne
Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

3. Szyby

Szyb V
Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Ponadto Upadowa, której zdjęcia niestety nie udało mi się zrobić..

4. Pozostałość po torowisku i jego okolica
Obrazek

Obrazek

Obrazek

5. I na koniec osadnik
Obrazek

Picasa - ZG Janina Ruch I
Picasa - Janina Upadowa (Ruch II)


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Post Napisane: 8 mar 2013, o 23:42 
Offline
Bratnia dusza
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 18 sie 2010, o 20:40
Posty: 1364
Lokalizacja: Wodzisław Śląski
Imię: Rob
Nic dziwnego, że pokłady charakteryzują się niewielkimi zagrożeniami naturalnymi skoro są najmłodsze w GZW i są dość płytko położone.

_________________
Śląski przemysł i polska kolej, a także to co po tym pozostało...
YouTube
Facebook


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Post Napisane: 10 mar 2013, o 20:08 
Offline
Moderator
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 5 cze 2009, o 21:39
Posty: 235
Lokalizacja: Trzebinia-Siersza
Imię: Miłosz
Coś dzisiaj mnie wzięło na grzebanie po książkach i tym razem kilka zdjęć z "Janiny" :D. Zdjęcia pochodzą z książki "Wykłady Szkoły Eksploatacji Podziemnej nr 16: Działania zmierzające do poprawy efektywności gospodarczej na przykładzie KWK Janina".

Widok na Szyb III i zdaje się, że nad zakładem przeróbczym wystaje kawałek wieży szybowej szybu IV
Obrazek

Zakład przeróbki na ruchu II, w tle szyb V
Obrazek

Zakład odsiarczania
Obrazek

I chyba najciekawsze zdjęcie, drążenie upadowej "Janeczka" na ruchu II
Obrazek

_________________
Proszę o nie kopiowanie bez zgody zdjęć, planów, map i innych plików.


Góra 
 Zobacz profil GG  
 
 Post Napisane: 12 mar 2013, o 14:57 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 maja 2012, o 19:13
Posty: 9
Lokalizacja: Libiąż
Imię: Kuba
Cytuj:
Widok na Szyb III i zdaje się, że nad zakładem przeróbczym wystaje kawałek wieży szybowej szybu IV
Obrazek


Zagadza się

Cytuj:
I chyba najciekawsze zdjęcie, drążenie upadowej "Janeczka" na ruchu II
Obrazek


Upadowa "Janeczka" jest na ruchu I, nie II :)


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Post Napisane: 12 mar 2013, o 17:24 
Offline
Moderator
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 5 cze 2009, o 21:39
Posty: 235
Lokalizacja: Trzebinia-Siersza
Imię: Miłosz
Dzięki za sprostowanie. W takim bądź razie na Ruchu II upadowa nie miała swojej nazwy, była po prostu upadową :mrgreen: .
Kilka zdjęć zaczerpniętych ze strony http://www.libiaz.pl:

Początki kopalni, kiedy funkcjonowały tylko dwa szyby: od lewej #Janina II i #Janina I:
Obrazek

Szyb Janina I według informacji znalezionych na stronie PKW, istnieje nadal i pełni funkcje wentylacyjne, nie posiada wieży szybowej. Znajduje się w miejscu białego krzyżyka na poniższym zdjęciu satelitarnym (geoportal.gov.pl):
Obrazek

Wyraźnie widoczny budynek maszyny wyciągowej, taki sam jak przy szybie II.

Szyb III i II
Obrazek

Szyb IV i w tle III
Obrazek

Szyb Zachodni? Jeśli się mylę, proszę o poprawkę
Obrazek

I dwa zdjęcia z Ruchu II
Widok na zakład przeróbczy
Obrazek

I zdjęcie upadowej
Obrazek

_________________
Proszę o nie kopiowanie bez zgody zdjęć, planów, map i innych plików.


Góra 
 Zobacz profil GG  
 
 Post Napisane: 12 mar 2013, o 18:33 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 maja 2012, o 19:13
Posty: 9
Lokalizacja: Libiąż
Imię: Kuba
Cytuj:
Dzięki za sprostowanie. W takim bądź razie na Ruchu II upadowa nie miała swojej nazwy, była po prostu upadową :mrgreen: .


Nie ma za co ;d Powiem nawet więcej. Cały Ruch II ma swoja swoista nazwę jako "Upadówka" Nie spotkałem się jeszcze by ktokolwiek operował terminem Ruch II ;p to jest po prostu Upadówka. A wzięło się to od tego iż to właśnie Upadowa była podstawą tej kopalni. Dopiero potem głębiono Szyb V i Upadową na Ruchu I.

Jeśli chodzi o szyb Janina II z tego co ja wiem to właśnie on pełni funkcje wentylacyjnego.. Ma wieże szybową, ale nie ma lin i nie jest używana. Hm no, ale może się mylę :) dowiem się więcej na ten temat.

Cytuj:
Szyb Zachodni? Jeśli się mylę, proszę o poprawkę
Obrazek


Hm bardzo ciekawe, ale który to rok? bo na dzień dzisiejszy teren jest zalesiony, a po drugie nie ma wieży wyciągowej.

PS. Zdjęcia z Ruchu II bardzo interesujace, szkoda tylko, ze wszystko co na nich widać juz jest albo zniszczone albo wykradzione.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Post Napisane: 12 mar 2013, o 20:15 
Offline
Moderator
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 5 cze 2009, o 21:39
Posty: 235
Lokalizacja: Trzebinia-Siersza
Imię: Miłosz
Posiłkowałem się tą stronką:
http://www.pkwsa.pl/aktualnosci/nowa-st ... i%E2%80%9D
Całkiem możliwe, że może chodzić o szyb II. Jeżeli by tak było, to zapewne #Janina I jest zasypany.

Nie mam pojęcia z którego roku są zdjęcia, na stronie nie jest to opisane, są tylko szczątkowe opisy.

_________________
Proszę o nie kopiowanie bez zgody zdjęć, planów, map i innych plików.


Góra 
 Zobacz profil GG  
 
 Post Napisane: 14 mar 2013, o 00:29 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 maja 2012, o 19:13
Posty: 9
Lokalizacja: Libiąż
Imię: Kuba
Rzeczywiscie wszedzie gdzie jest napisane o wentylatorach jest tez wzmianka o szybie Janina I co moze wskazywac ze to on pelni funkcje wentylacyjnego, ale to tylko moje domysly. Jako ciekawostke dodam ze owy szyb nr I zaczeto glebic w 1905 i tak przez trudne warunki byl glebiony pare dobrych lat.

A tak przy okazji duzo slyszalem o szybie/szybiku w Zarkach, ale za cholere nie moge go zlokalizowac ani tez dostac zadnych konkretnych info o nim.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Post Napisane: 14 mar 2013, o 08:44 
Offline
Bratnia dusza
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 18 sie 2010, o 20:40
Posty: 1364
Lokalizacja: Wodzisław Śląski
Imię: Rob
javka90 napisał(a):
Początki kopalni, kiedy funkcjonowały tylko dwa szyby: od lewej #Janina II i #Janina I:
Obrazek


Z którego roku jest to zdjęcie ??

_________________
Śląski przemysł i polska kolej, a także to co po tym pozostało...
YouTube
Facebook


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Post Napisane: 14 mar 2013, o 17:54 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 maja 2012, o 19:13
Posty: 9
Lokalizacja: Libiąż
Imię: Kuba
Lata 30

edit: jeszcze kilka starych zdjęc z neta.

Szyb III
Obrazek

Szyb II, dalej I
Obrazek

Osiedle Gornicze, a w tle skip
Obrazek

II
Obrazek


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Post Napisane: 15 mar 2013, o 22:58 
Offline
Bratnia dusza
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 18 sie 2010, o 20:40
Posty: 1364
Lokalizacja: Wodzisław Śląski
Imię: Rob
RaneroS napisał(a):
Lata 30


Jak to są lata 30 to nie aż taki początek kopalni :D

_________________
Śląski przemysł i polska kolej, a także to co po tym pozostało...
YouTube
Facebook


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Post Napisane: 17 mar 2013, o 16:27 
Offline

Dołączył(a): 17 mar 2013, o 16:14
Posty: 1
Lata 30? skip z napisem "socjalizm" i powojenny komar przed blokiem?


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Post Napisane: 17 mar 2013, o 16:44 
Offline
Bratnia dusza
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 4 cze 2009, o 14:35
Posty: 303
Lokalizacja: Jaworzno
Z lat 30' jest pierwsze zdjęcie z postu wysłanego 12 marca przez javka90.

_________________
Co nieco filmów z mojej eksploracji https://www.youtube.com/channel/UCg0G_U ... Za69EXVK2A


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Post Napisane: 17 mar 2013, o 23:02 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 maja 2012, o 19:13
Posty: 9
Lokalizacja: Libiąż
Imię: Kuba
Cytuj:
Lata 30? skip z napisem "socjalizm" i powojenny komar przed blokiem?


Tak jak już wspomniał joshua, wzmianka o latach 30 tyczy się pytania neptuna, a nie serii zdjęć gdzie miedzy innymi jest fotka skipu.

A tymczasem TUTAJ można zobaczyć sporo innych starych fotek.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Post Napisane: 21 mar 2013, o 08:47 
Offline
Bratnia dusza
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 18 sie 2010, o 20:40
Posty: 1364
Lokalizacja: Wodzisław Śląski
Imię: Rob
RaneroS napisał(a):
Cytuj:
A tymczasem TUTAJ można zobaczyć sporo innych starych fotek.


Kopalnia przypomina trochę KWK "Ignacy" w Rybniku Niewiadomiu.

_________________
Śląski przemysł i polska kolej, a także to co po tym pozostało...
YouTube
Facebook


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Post Napisane: 12 kwi 2013, o 20:13 
Offline

Dołączył(a): 12 kwi 2013, o 19:54
Posty: 41
Imię: Paweł
RaneroS napisał(a):
Rzeczywiscie wszedzie gdzie jest napisane o wentylatorach jest tez wzmianka o szybie Janina I co moze wskazywac ze to on pelni funkcje wentylacyjnego, ale to tylko moje domysly. Jako ciekawostke dodam ze owy szyb nr I zaczeto glebic w 1905 i tak przez trudne warunki byl glebiony pare dobrych lat.

A tak przy okazji duzo slyszalem o szybie/szybiku w Zarkach, ale za cholere nie moge go zlokalizowac ani tez dostac zadnych konkretnych info o nim.


Szyb Janina I nadal pełni funkcje szybu wentylacyjnego. Wieża wyciągowa została oczywiście zlikwidowana. Część wydrążenia została zasypana. W 2012 roku szyb został został wyposażony w nowoczesne wentylatory. Innym szybem wentylacyjnym jest Szyb VI, który znajduje się na terenie kopalni.

Co do Szybu w Żarkach. Był to tzw Szyb Południowy. Był to również szyb wentylacyjny wyposażony jednak w wieżę wyciągową. Obecnie nie ma po nim śladu.


Ostatnio edytowano 18 cze 2020, o 17:57 przez libiazanin, łącznie edytowano 2 razy

Góra 
 Zobacz profil  
 
 Post Napisane: 12 kwi 2013, o 21:44 
Offline
SAM Urbex
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 11 paź 2010, o 21:01
Posty: 1892
Lokalizacja: Siemianowice Śląskie
Imię: Maciek
To ja dorzucę kolejne zdjęcie Szybu Zachodniego znalezione w sieci:

http://img152.imageshack.us/img152/6338/img2415s.jpg

_________________
Wraz z OWŚ i Szombierkiem tworzymy SAM Urbex.
Moja stronka: Zakaz Fotografowania
Moja galeria zdjęć w serwisie FLICKR
Mój Instagram
Rock And Roll Ain't Noise Pollution


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Post Napisane: 12 kwi 2013, o 22:47 
Offline
Administrator
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 27 maja 2009, o 09:40
Posty: 7870
Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza
Imię: Leszek
Na mapie topo są zaznaczone jakieś dwa obiekty kopalniane na południe od Żarek - czy to może być ta okolica?


Załączniki:
zarki.jpg
zarki.jpg [ 93.72 KiB | Przeglądane 9937 razy ]

_________________
Jeśli gdzieś nie wyświetlają się moje zdjęcia, proszę o PM.
Góra 
 Zobacz profil  
 
 Post Napisane: 12 kwi 2013, o 23:55 
Offline

Dołączył(a): 12 kwi 2013, o 19:54
Posty: 41
Imię: Paweł
Tak to na pewno ta okolica. Tylko ciekawe co to jest ten drugi obiekt skoro przyjmiemy, że jeden to Szyb Południowy.

Masz może mapę z zaznaczonymi innymi obiektami kopalnianymi?


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Post Napisane: 13 kwi 2013, o 00:49 
Offline
Administrator
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 27 maja 2009, o 09:40
Posty: 7870
Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza
Imię: Leszek
To mapa z geoportalu - widok topo, włączone skany map topograficznych. Niestety tylko na tej skali widać te obiekty w Żarkach, na większych zbliżeniach nie widać już nic (obiekty zakładu głównego i szyb Zachodni są).

_________________
Jeśli gdzieś nie wyświetlają się moje zdjęcia, proszę o PM.


Góra 
 Zobacz profil  
 
Dodaj do: Wypowiedź dla Wykop Wypowiedź dla Facebook
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
 
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 136 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Następna strona

Strona główna forum » Eksploracja » Kopalnie » Kopalnie węgla kamiennego


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

 
 

 
Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Skocz do:  
Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL

[ Time : 0.423s | 22 Queries | GZIP : Off ]